Těžbu štěrkopísku z důvodu ochrany podzemních vod nelze povolit

Těžbu štěrkopísku z důvodu ochrany podzemních vod nelze povolit

02.09.2017 Před týdnem zveřejnil nejmenovaný týdeník inzerci společnosti České štěrkopísky s.r.o.

Ta se snažila ovlivnit veřejné mínění, které je proti těžbě štěrkopísků v Moravském Písku a v katastru města Uherský Ostroh. A já musím předem říci, že úsilí 58 obcí z Jihomoravského a Zlínského kraje podporuji, protože voda je to nejcennější, co je třeba chránit.

Ano, mohu souhlasit, že věcná diskuse je potřebná či že nadměrné nadužívání hnojiv a pesticidů škodí nejen půdě, ale zejména podzemním vodám. Nicméně nerozumím tomu, proč je třeba opakovat chyby z minulosti a podporovat nezodpovědné nakládání s našimi zdroji.

Nejen jako politik, ale i jako občan podporuji iniciativu obcí regionu, petentů, občanských iniciativ, řady státních orgánů a zejména občanů, kteří jasně vystoupili proti rozhodnutí o přidělení EIA Ministerstvem životního prostředí. Toho ministerstva, které vydává desítky milionů na „dešťovku", ale již není ochotno či schopno bránit zdroje pitné vody. A kromě obav ze znečištění a znehodnocení zdrojů pitné vody existuje oprávněná obava ze zvýšení dopravní zátěže z pohybu nákladních aut a ze zhoršení životního prostředí.

Celý proces k získání rozhodnutí EIA pro těžbu štěrkopísku je velmi netransparentní a vzbuzuje oprávněné pochyby. Jak je možné, že se liší analýzy dopadů na životní prostředí, především na vodní zdroje. Jak je možné, že úředník povolí těžbu, ovšem za předpokladu desítek opatření, když řada dozorových státních orgánů je proti těžbě. A pokud žijeme v demokratickém státě, pak by do toho měli co mluvit občané a jejich zástupci. Proto vyzývám všechny kompetentní orgány, aby těžbu štěrkopísku z důvodu ochrany spodních vod nepovolily a aby zachovaly tolik potřebné zdroje pitné vody i pro další generace.

 

Ing. Antonín Seďa

  • místopředsedy poslaneckého klubu sociální demokracie
  • člen Poslaneckého klubu klubu sociální demokracie
  • poslanec PS PČR Zlínského kraje