Tradice + moderna = nejkrásnější volební obvod

Tradice + moderna = nejkrásnější volební obvod

06.10.2014 Senátorská role je pevně svázána s volebním obvodem a v mém případě hrdě říkám - tím nejkrásnějším, protože naše Zlínsko je opravdu krásný volební obvod. V souvislosti s mým regionem se nebudu snažit se o nějakou objektivitu, protože tady je nejdůležitější vazba na krajinu a její obyvatele.

 

Udržet rovnováhu tradice a rozvoje

Často říkám, že je to krajina meditativní, člověk se zde může oddat reflexi, toulat se krásnou přírodou, lesy i krásnými loukami. Je specifická a nezaměnitelná. Stejně tak i naši místní lidé, se specifickým nářečím, s vazbou na tradice a folklór, s lokálními a regionálními recepty, ti jsou navždy hluboko v mém srdci a jsou hluboko v srdcích všech, kteří se zde narodili. I když odešli, jsem přesvědčena, že valašsko v jejich srdci zůstalo vrostlé. Proto je důležité, aby se krajina a tradice zachovaly. K tomu, aby mohly být tyto statky zachovány, je potřeba i druhá strana mince a tou je potřeba rozvoje regionu. Tyto dva úhly pohledu a potřeb musí být vyvážené a musíme se o to starat. Lidé jsou šťastní tam kde mají práci a mohou dobře s pokojeně žít.

 

Semínka dobrých změn je potřeba zalévat

Do naší krajiny je třeba přizvat investory a starat se o regionální rozvoj. Nebát se zasazovat semínka dobrých a promyšlených změn, které jednoho dne ponesou plody těch, kteří pilně pracovali na jejich prosazení. Jednou z mých starostí je rozvoj dopravní infrastruktury, abychom se jednoho dne neocitli někde na periferii.

Jsou to starosti, které je nutné řešit nejen u nás na místě, ale třeba také v Praze a Bruselu. Také Baťovská tradice nám dává jistou šanci uplatnit naši pracovní sílu, a proto se starám i o styky s rodinou Baťů.

Vždy vytrvale podporuji a podporovat budu zachování rovnováhy mezi dynamickým rozvojem a péčí o tradice a o naši krásnou krajinu, která je mému srdci tak milá.

 

PaedDr. Alena Gajdůšková

  • Místopředsedkyně ČSSD
  • 1. místopředsedkyně Senátu
  • Mluvčí stínové vlády pro vědu a výzkum