Trocha politiky v horkém a únavném létě

Trocha politiky v horkém a únavném létě

10.08.2015 Když se člověk začte do českých deníků či týdeníků, leckdy se nestačí divit. Tak jak se mění společnost, tak se mění i politika. Pro mne osobně je politika veřejnou službou, kdy politik, coby zástupce občanů, řeší problémy současné společnosti.

A vlastní řešení problému vychází z politického programu, se kterým se ucházel o voličskou podporu. Dnes, namísto plnění si těchto programových priorit stačí, když má politik kvalitní PR a velkou podporu sdělovacích prostředků, a to nejlépe svých vlastních. Vždyť důležité je spíše „prodávat“ sám sebe, než méně okatě, ale o to více reálně, řešit problémy svých spoluobčanů či institucí. Příkladem může být přístup některých politiků k řešení bývalé uherskohradišťské věznice.

Je s podivem, když se někteří bývalí komunální politici účastní petiční akce na „záchranu“ této historické památky, přitom právě oni mají často máslo na hlavě, protože svým dřívějším rozhodnutím přispěli k současnému stavu této nemovitosti. Naopak jsou často kritizováni ti, kteří nikdy neváhali a neváhají ani dnes řešit tento problém ku prospěchu občanů města. Ať již předložením zákona k převodu bývalé věznice na město či neustálým, řekl bych až otravným přemlouváním příslušných ministrů k podpoře realistického a smysluplného projektu. To, co je podstatné, je totiž výsledek. A ten, ke škodě nás všech se stále nedostavuje, protože hold zájmy těch, kteří rozhodují, jsou jiné, mnohdy odlišné od zájmu široké veřejnosti.

Politika sama do sebe by měla být posláním a zároveň by měla být transparentní a taktéž vizionářská. Proto je důležité, aby ti, kteří ji reprezentují, byli morálně čistí, aby byli čitelní ve svých názorech na řešení konkrétních problémů a aby měli jasné představy, jak má vypadat společnost a kudy má jít. Nejhorší je totiž ideologický pohled na svět, navrhování jednoduchých řešení a černo bílé vidění světa. Takto pojímaná politika vede k populismu, zášti vůči spoluobčanům a k vytváření škodlivého napětí ve společnosti. Daleko lepší je předkládání konkurujících si politických řešení a vybírání to nejlepší a nejefektivnější. Protože občané hodně často zapomínají, že je politici zastupují a zároveň rozhodují o penězích daňových poplatníků. A tam, kde schází zájem veřejnosti, je pak méně demokratického rozhodování, zodpovědnosti i sociální soudržnosti.

Takže pokud trávíte toto horké a únavné léto v zaměstnání či u vody, nenechte se „ošálit“ všudypřítomnou „mediokracií“ a pokud možno všechny informace zvažujte. Je přece ve vašem zájmu, aby politiky přijatá řešení byla v souladu s vaší představou. A také je nutno se každodenně přesvědčovat, zda je politika realizována ve prospěch veřejnosti. Vždyť v mnohém stále platí přístup k veřejnosti z dávných antických dob „chléb a hry“. Přitom se pramálo dbá, aby byly řešeny skutečné problémy občanů města. Prostě PR bylo a stále je důležité zejména pro ty, kteří namísto hájení zájmů občanů hájí hlavně své zájmy vlastní.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu
  • poslanec PS PČR