Tunel to tunel Blanka

Tunel to tunel Blanka

10.01.2014 Dnes začíná po zastavení prací na tunelu Blanka arbitrážní řízení, vedené mezi pražským magistrátem a stavební firmou Metrostav. Nejedná se o nic jiného než že jmenovaní soudci budou rozhodovat o 2,2 miliardách korun, které za vícepráce požaduje zhotovitel.

Nejprve chci připomenout, že původní cena stavby 26 miliard se má vyšplhat až k 36 miliardám. A dále chci pouze podotknout, že tyto peníze jdou z kapes daňových poplatníků.A je otázkou, proč vedení Prahy zvolilo namísto soudního řízení arbitráž vedenou při Hospodářské a agrární komoře.

Není vůbec zvykem, aby stát, kraj či obec řešily svůj spor pomocí rozhodčího soudu. A to zejména ze dvou důvodů. Tím prvním je skutečnost, že při rozhodnutí se nejde odvolat, tak jak tomu je v případě klasického soudního projednávání. A také skutečnost, že doručení stranám sporu nabývá rozhodčí nález právní moci a stává se vymahatelným.

Tím druhým důvodem je, že zde se rozhoduje o veřejných prostředcích a celé rozhodování v dané záležitosti by mělo proběhnout pod kontrolou veřejnosti.

Takže je otázkou, proč Praha zvolila rozhodčí soud, který je převážně užíván při řešení sporů mezi podnikateli. Možným důvodem je časový pres, protože v případě soudu by mohlo celé řízení trvat roky. A to se nehodí současnému vedení, protože slíbilo jasný termín pro otevření tunelu Blanka. Termín musí být dodržen, protože se blíží volby do zastupitelstva města.

Druhým důvodem, tady si trochu zaspekuluji, je neochota zúčastněných stran odkrýt před veřejností smlouvy, jejich dodatky a vůbec požadavky na úhradu konkrétních víceprací. Určitou souvislost může být i vyšetřování této kauzy orgány činnými v trestním řízení.

Ať je to tak či tak, rozhodnutí tehdejší rady města ve složení zástupců TOP 09 a ODS o kategorizaci prací, chcete-li o tom, které z víceprací se zaplatí a které nikoli, může skrývat mnohé pochybnosti. Jsem toho názoru, že veškeré tyto náležitosti měly jít přes zastupitelstvo města, protože občanům by nemělo být jedno, zda zaplatí o deset miliard korun více.

To, co je nejzajímavější na celém případě je tvrzení současného primátora T.Hudečka, že smlouvy na dostavbu tunelu Blanka jsou neplatné. Ale o tom by přece měl rozhodovat nezávislý soud a nikoliv arbitráž, jejíž projednávání a konečný verdikt bude před veřejností utajen. Zdá se, že pražští radní jsou nepoučitelní. Nejen minulá kauza Opencard, současná Blankagate, ale i nejnovější zrušení tendru na stavbu protipovodňových opatření ukazují, že v našem hlavním městě není vše v pořádku. Je věcí obyvatel Prahy, aby si ve svém městě brzy sjednala pořádek.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu
  • poslanec PS PČR