Usnesení ÚVV ČSSD ze dne 10. 11. 2013

Usnesení ÚVV ČSSD ze dne 10. 11. 2013

10.11.2013 Ústřední výkonný výbor ČSSD na svém dnešním zasedání projednal mimo jiné tato usnesení k povolební situaci:

Vyjadřuje na základě stanovisek MO, OVV a KVV ČSSD plnou podporu předsedovi ČSSD Bohuslavu Sobotkovi, současně potvrzuje Bohuslava Sobotku jako vedoucího povolebního vyjednávacího týmu ČSSD pro jednání o ustavení vlády a úpravu poměrů v Poslanecké sněmovně a také kandidáta ČSSD na funkci předsedy vlády České republiky.

Zároveň odsuzuje nekalé jednání účastníků tzv. lánské schůzky Michala Haška, Zdeňka Škromacha, Jeronýma Tejce, Milana Chovance a Jiřího Zimoly, kteří svým neférovým a zákulisním jednáním poškodili dobré jméno České strany sociálně demokratické.

ÚVV také konstatuje, že Michal Hašek, Jeroným Tejc a Zdeněk Škromach svým jednáním a vystupováním po volbách do Poslanecké sněmovny významným způsobem poškodili ČSSD v očích veřejnosti, oslabili pozici ČSSD a ztížili možnost povolebních vyjednávání.

Ruší usnesení P ČSSD ze dne 27. 10. 2013:

1) Usnesení 121/11/13

P ČSSD vyzývá předsedu Bohuslava Sobotku, aby přijal přímou osobní a politickou odpovědnost za historicky nejhorší výsledek ČSSD ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR a rezignoval neprodleně na funkci předsedy ČSSD

2) Usnesení 122/11/13

P ČSSD neschvaluje vyjednávací tým schválený PG ČSSD dne 26. 10. 2013 P ČSSD pověřuje vedením jednání o sestavení Vlády ČR Michala Haška a určuje vyjednávací tým k jednání o sestavení vlády ve složení: Michal Hašek, Lubomír Zaorálek, Jeroným Tejc a Milan Chovanec.

Konstatuje, že usnesení P ČSSD ze dne 27.10.2013 bylo vedeno snahou některých jeho členů o popření výsledků Sjezdu, na kterém byl Bohuslav Sobotka regulérně zvolen předsedou, a v příkrém rozporu s platným a jednoznačným usnesením 3. zasedání ÚVV ČSSD ze dne 24. 8. 3013, že hlavním lídrem ČSSD voleb do PSP ČR a kandidátem na premiéra České republiky je předseda ČSSD Mgr. Bohuslav Sobotka. ÚVV z 10. 11. 2013 proto Usnesení Předsednictva ze dne 27. 10. 2013 v plném rozsahu ruší. Kandidátem na premiéra je Bohuslav Sobotka.

Odmítá zasahování třetích osob do vnitřních záležitostí ČSSD.

Vyzývá Poslanecký klub ČSSD, aby jednotným postupem a v souladu s unesením ÚVV ČSSD usiloval o maximální možné naplnění volebního programu ČSSD.

Vrátí se k otázce mimořádného Sjezdu ČSSD v případě, že ÚVV neschválí podmínky účasti ČSSD ve vládě nebo se z jiného důvodu nepodaří vyjednat účast ČSSD ve vládě ČR.

Tiskové oddělení