Úspěch vnitrostranického referenda ČSSD: Třikrát ano!

Úspěch vnitrostranického referenda ČSSD: Třikrát ano!

07.08.2014 Vnitrostranické referendum sociální demokracie se setkalo se značným zájmem členské základny. Účastnilo se ho celkem 52,19 procent členů, což v přepočtu na absolutní čísla představuje přesně 11 783 došlých modrých hlasovacích obálek. Rozesláno bylo 22 577 obálek. Vůbec první řádné korespondenční referendum v historii ČSSD také ukázalo na vůli členské základny získat možnost schvalovat kandidátky, posílit postavení žen na kandidátkách nebo omezit kumulaci placených veřejných funkcí. Podmínkou platnosti referenda byla účast alespoň 25 % všech členů ČSSD. Tato podmínka byla překročena dvojnásobně. Výsledek referenda je podle stanov ČSSD závazný.

Sledované korespondenční referendum má už konečné výsledky. Účast 52,19 procent ukázala, že členové mají jednoznačně zájem podílet na modernizaci a prohlubování demokratických principů v sociální demokracii.

 „Z výsledků referenda mám obrovskou radost. Jsem hrdý na členy sociální demokracie. Chtěl bych především poděkovat všem členkám a členům, kteří přišli hlasovat. Referendum ukázalo, že sociální demokracie je živoucí organizací a moderní politickou stranou. Ukázalo se také, že většina našich aktivních členů podporuje reformu sociální demokracie. Vzápětí po volbách do Senátu a komunálních volbách předložím návrh na to, jak výsledky referenda zavést do praxe,“řekl předseda ČSSD Bohuslav Sobotka.

Ústřední komise pro referendum vyhodnotila odpovědi na první otázku (Souhlasím s tím, aby podle Stanov o konečné podobě kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce, města, kraje, Senátu a PS rozhodovali v přímém hlasování všichni členové ČSSD v příslušném volebním obvodu) následovně: 88,76 % (v absolutním čísle 7689) hlasujících se vyslovilo pro, 11,24 % (absolutně 974) naopak proti.

Na druhou otázku (Souhlasím s tím, aby podle stanov alespoň 40 procent všech kandidátů na kandidátkách do zastupitelstva kraje a Poslanecké sněmovny tvořily osoby opačného pohlaví?) řeklo ANO 51,79 % (absolutně 4477) hlasujících, ne pak 48,21 procent (absolutně 4168).

Pokud jde o třetí otázku (Souhlasím s tím, aby ČSSD navrhla zákonem omezit kumulaci placených veřejných funkcí), celkem 92,51 procent (absolutně 7995) hlasujících si přálo zákonem omezit kumulaci veřejných funkcí, pouze 7,49 procent (absolutně 647) mělo opačný názor.

Z 11 783 došlých hlasů bylo platných 8731 hlasů. Nejčastější příčinou neplatnosti byl chybějící verifikační lístek.

Samotný proces sčítání hlasů shrnula předsedkyně Ústřední komise pro referendum Monika Hermannová: „Vyhodnocování výsledků, se kterým jsme začali ve středu v devět hodin ráno, bylo naprosto anonymní. Nejprve jsme totiž oddělili došlé verifikační lístky a až poté začali sčítat samotné odpovědi. Komise byla složena ze zástupců všech krajských organizací.“