Ústavní žaloba na prezidenta pro velezradu

Ústavní žaloba na prezidenta pro velezradu

27.02.2013 Předseda Senátu Milan Štěch přijal návrh 28 senátorů na podání ústavní žaloby Senátu na prezidenta republiky pro velezradu. Návrh posoudí Organizační výbor Senátu a pokud budou splněny formální náležitosti, přijme stanovisko pro Senát, ve kterém ho doporučí schválit či zamítnout.

Předseda Senátu PČR Milan Štěch dnes přijal návrh 28 senátorů na podání žaloby Senátu na prezidenta republiky pro velezradu a zároveň žádost o svolání mimořádné schůze Senátu.

Návrh na podání ústavní žaloby posoudí Organizační výbor Senátu, který svolal předseda Senátu na dnešních 17:00.

Organizační výbor posuzuje formální naplnění náležitostí ústavní žaloby. Pokud tyto náležitosti nebudou splněny, může vrátit návrh na podání ústavní žaloby předkladatelům k dopracování.

Pokud budou splněny formální náležitosti návrhu, přijme Organizační výbor stanovisko pro Senát, ve kterém doporučí návrh schválit nebo zamítnout.

 

Milan Štěch

  • Předseda Senátu