Utopeni v aquaparku (Uherské Hradiště)

Utopeni v aquaparku (Uherské Hradiště)

10.11.2016 Původně jsem chtěl psát o hanebných výrocích místostarosty Procházky na adresu obyvatel Štěpnic. Dostali jsme však do schránek dopis od společnosti Unistav Construction, která realizovala místní aquapark.

Od samotného počátku jsme poukazovali na nešvary, které výstavbu velmi drahého koupaliště provázejí, a čas nám nyní dává za pravdu. Společnost Unistav Construction nejen, že městu vypověděla smlouvu, ale také u Krajského soudu v Brně podala žalobu na zaplacení neoprávněně čerpané částky z bankovní garance.

Společnost také podala trestní oznámení u Krajského zastupitelství v Brně. Společnost dále píše, že odstoupením od smlouvy ukončuje zjevně šikanozní, vyčerpávající a často nekonečné domáhání se potvrzení o odstranění vad.

Společnost ve svém dopise také mimo jiné uvádí, že původní projekt vzduchotechniky byl nedostatečný a způsobuje vady na stavební části. Společnost považuje postoj města vůči projektantům Centroprojekt Group a G G Archico za nepochopitelně ochranitelský, kdy dochází k účelovému uplatnění smluvní pokuty na společnost Unistav Construction, aby město mohlo opravit vzduchotechniku aquaparku, místo toho, aby byla požadována úhrada po autorech projektu.

Mimochodem, jedná se o částku 22 milionů korun z rozpočtu města. Společnost také uvádí, že u dvou posledních odstávek aquaparku se město dokonce finančně podílelo na opravách vad způsobených chybou projektu. „Je nám však známo, že jste nikdy tyto náklady po projektantovi nepožadovali“, píše Unistav Construction. „Je nám líto, že situace díky bezprecedentním krokům města takovým způsobem vygradovala.

Smírné řešení za tohoto stavu, který se nestal naší vinou, již považujeme za nepravděpodobné“, dodává Unistav Construction závěrem svého dopisu zastupitelům města. Ponese někdo za toto odpovědnost, nebo se vedení města bude tvářit, že se nic nestalo?

 

Josef Sátora

  • autor je zastupitelem města a zaměstnancem Úřadu vlády ČR