V Evropském parlamentu proběhlo průlomové veřejné slyšení první úspěšné Evropské občanské iniciativy

V Evropském parlamentu proběhlo průlomové veřejné slyšení první úspěšné Evropské občanské iniciativy

22.02.2014 V pondělí se v Evropském parlamentu konalo veřejné slyšení o všeobecném právu na čistou vodu a hygienu.

Jednalo se o průlomové slyšení vycházející z vůbec první úspěšné Evropské občanské iniciativy s názvem Voda je lidské právo, která umožňuje veřejnosti vyzvat orgány EU k přijetí nové legislativy.

V rámci kampaně se podařilo nashromáždit téměř dva miliony podpisů občanů EU, kteří vyzývají Komisi, aby vypracovala právní předpisy s cílem zajistit univerzální přístup k dostatečné zásobě čisté pitné vody a hygienických zařízení v celé EU.

Aktivisté poukazují na to, že univerzální přístup k vodě je lidské právo zakotvené v právních systémech OSN. Během jednání byly prezentovány své tři klíčové cíle, kterými jsou:

1. zajištění přístupu k vodě a hygienickým zařízením pro všechny v Evropě,

2. NE liberalizaci vodohospodářských služeb,

3. univerzální přístup k vodě a hygienickým zařízením pro všechny.

Autoři iniciativy podporují zásobování vodou a hygienická zařízení jako základní veřejné služby pro všechny a věří, že by tyto služby neměly podléhat pravidlům vnitřního trhu EU.

Evropská občanská iniciativa byla zavedena Lisabonskou smlouvou a dává občanům EU, kteří mají právo volit ve volbách do Evropského parlamentu, příležitost podílet se na tvorbě agendy EU. Aby byla evropská občanská iniciativa úspěšná, musí být podepsána nejméně 1 milionem občanů EU z alespoň sedmi z 28 členských států ve lhůtě do 12 měsíců od data registrace. Téma iniciativy musí rovněž spadat do oblasti působnosti Komise.

„Jako stínová zpravodajka ve Výboru pro kulturu a vzdělávání jsem měla možnost stát u zrodu tohoto významného občanského nástroje, který považuji za důležitý doplněk pro demokratické fungování Evropské unie. Díky této možnosti se lidé skutečně ocitnou v těsné blízkosti rozhodovacího procesu evropských institucí. Iniciativě Voda je lidské právo, ke které jsem se také připojila, držím palce a věřím, že se její hlavní myšlenky brzy dostanou jako legislativní návrh na jednání Evropského parlamentu," uvedla europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD, S&D).

 

MUDr. Olga Sehnalová MBA

  • Poslankyně Evropského parlamentu