V rámci výběru projektů z finančního nástroje pro propojení Evropy CEF uspěly především železniční projekty

V rámci výběru projektů z finančního nástroje pro propojení Evropy CEF uspěly především železniční projekty

10.07.2015 Výbor Evropské komise „Nástroj pro propojení Evropy“ (CEF – ConnectionEuropeFacility) dnes schválil 276 projektů, které Komise podpoří v rámci první výzvy ze stejnojmenného finančního nástroje. Ten je určen na poskytování finanční pomoci v oblasti dopravy a energetiky v období 2014-2020, protože Evropská unie se chce především zaměřit na dobudování devíti hlavních koridorů, které budou plnit funkci dopravní páteřní sítě. Transevropská dopravní síť (TEN-T),tzv. Core network, má vzniknout do roku 2030.

V rámci první výzvy, vyhlášené v září loňského roku, Komise obdržela od členských států celkem 735 projektů s celkovou hodnotou přes 36 miliard eur. Vzhledem k vysokému počtu předložených projektů musela odmítnout i velmi dobré projekty, aby nebyl překročen rozpočet pro první výzvu v celkové hodnotě 13,1 miliard eur. Nakonec se rozhodla se podpořit 276 z nich.

Částka 11,3 miliard je určena pro země čerpající finanční prostředky z fondu soudržnosti, tzv. kohezního CEF. Z toho je pro Českou republiku vyčleněno 1,1 miliardy eur, kterou musí vyčerpat do konce roku 2016. Pokud se to nepodaří, budeme se muset snažit od roku 2017 uspět s projekty v silné mezinárodní konkurenci spolu s ostatními zeměmi.V rámci první výzvy se ČR podařilo získat finanční prostředky navšechnypřihlášenéželezniční projektyjako např.: úprava železničního uzlu v Plzni nebo optimalizace trati Praha hl. n. – Praha Hostivař.

„Je zřejmé, že při výběru projektů z České republiky upřednostní Evropská komise železniční projekty, což ostatně potvrdil zástupce Komise během slyšení před poslanci Evropského parlamentu,“ říká Olga Sehnalová, poslankyně Evropského parlamentu a náhradní členka Výboru pro dopravu a cestovních ruch.

Naopak Komise nenavrhla ke spolufinancování projekty silniční dopravy a vnitrozemských vodních cest. Výjimkou je úspěch v rámci společného projektu několika zemi iHeERO, který má za cíl připravit infrastrukturu pro včasné spuštění systému eCall.

„Je dobře, že Komise podporuje i projekty zaměřené na rozvoj nových technologii a inteligentních dopravních systémů. Úspěch společného projektu iHeERO pouze potvrzuje, že ČR je v tomto směru mezi evropskými lídry,“ dodává Olga Sehnalová, poslankyně Evropského parlamentu.

 

MUDr. Olga Sehnalová MBA

  • Poslankyně Evropského parlamentu