Vaše nejcenější foto

Vaše nejcenější foto

28.01.2014 Slavnostní vernisáž výstavy mamografických snímků "VAŠE NEJCENNĚJŠÍ FOTO", pořádané Fakultou humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci s firmou Euroclinicum.

Cílem této nevšední výstavy je upozornit na potřebu aktivní prevence rakoviny prsu a rozšířit povědomí o této problematice nejen mezi ženami a dívkami všech věkových kategorií.

Mamografické vyšetření jako prevence rakoviny prsu má obrovský smysl. Až 90% žen se plně uzdraví, je-li nádor objeven včas. Znám ale bohužel i případ, kdy žena přišla pozdě a už ji bohužel nebylo pomoci. To pak ale jde o smrt zcela zbytečnou.

To proto podporuji projekt zvaní žen k vyšetření. Iniciativy, která vedla ke dnes otevírané výstavě si velice vážím a dodám, že tato výstava je pro mne také další inspirací k sérii osvětových akcí v obcích regionu, jež připravuji spolu s ČČK a které jsou směrovány k podpoře zájmu žen o mamografické vyšetření. Tedy k vyšetření, jež skutečně zachraňuje životy.

 

Fotogalerie

PaedDr. Alena Gajdůšková

  • Místopředsedkyně ČSSD
  • 1. místopředsedkyně Senátu
  • Mluvčí stínové vlády pro vědu a výzkum