Věci veřejné nechrání českého spotřebitele, ale obchodní řetězce

Věci veřejné nechrání českého spotřebitele, ale obchodní řetězce

17.02.2013 Nové vedení Věci veřejných odstartovalo svou labutí píseň na české politické scéně útokem na „Zákon o významné tržní síle.“ Dle slov nově zvoleného předsedy VV Víta Bárty tento „socanský“ zákon brání neviditelné ruce trhu, aby snížila ceny potravin. Musím proto, jako autor tohoto zákona, říci, že podobný blábol jsem slyšel naposledy, když Věci veřejné slibovaly boj proti korupci.

Zákon o významné tržní síle nijak nezasahuje do tvorby cen potravin. Důvodem jeho existence je ochrana zemědělců a potravinářů, kteří před vstupem v platnost tohoto zákona byli jen fackovacími panáky velkých obchodních řetězců. Několikaměsíční splatnost faktur, vyděračské praktiky, omezování konkurence na trhu vlivem dominantního postavení omezené skupiny provozovatelů supermarketů a hypermarketů a celá řada dalších nekalých obchodních praktik. Tomu byli vystaveni dodavatelé potravin či zemědělci a jejich jedinou šancí jak přežít bylo se tomu přizpůsobit. Zákon o významné tržní síle jim dal možnosti, jak jejich „otrocké“ postavení narovnat.

Tento „socanský“ zákon obchodním řetězcům totiž nařizuje, aby svým dodavatelům platily včas a dle zákona a aby po nich nechtěly výpalné za zařazení jejich zboží do nabídky. Tyto požadavky mají na provozovatelé obchodních řetězců všechny evropské země, ať již formou zákona jako například na Slovensku či ve Francii, tak formou vyhlášek či jiných regulačních opatření ve zbytku Evropské unie. Evropský hospodářský a sociální výbor pak v uplynulém týdnu označil postavení velkých maloobchodních řetězců na trzích EU za oligopol, a to ve všech 27 zemích. Zároveň tento výbor jasně řekl, že v případě obchodních řetězců trh selhal a vyžaduje dodatečnou regulaci ve prospěch narovnání tržních podmínek.

Pokud tedy Vít Bárta bojuje proti zákonu o významné tržní síle, bojuje proti zájmům českých zemědělců a potravinářů ve prospěch zahraničních vlastníků obchodních řetězců. Pokud požaduje zrušení zákona o významné tržní síle, nejsou jeho cílem levnější potraviny, protože cenu potravin určují primárně obchodní řetězce, ale znovunastolení dominantního postavení omezené skupinky zahraničních firem, které na našem trhu působí. Rozhodně však nehájí zájmy českých producentů potravin a českých spotřebitelů.

Výsledkem zrušení zákona o významné tržní síle nebude pokles cen potravin na našem trhu, ale zhoršení jejich kvality, postupná likvidace českého zemědělství a potravinářství a v neposlední řadě nárůst dovozu nekvalitních potravin ze zahraničí, hlavně pak z Polska. Pokud se tedy Vít Bárta a jeho Věci veřejné rozhodli své poslední měsíce v parlamentní politice věnovat do služeb obchodních řetězců, měli by to přiznat a nikoli se tvářit jako ochránci rovné obchodní soutěže.

 

JUDr. Michal Hašek

  • Statutární místopředseda ČSSD, hejtman
  • Stínový ministr zemědělství a venkova