Vítám návrh prezidenta Zemana, aby potvrzení a udělení akademického titulu bylo v kompetenci MŠMT

Vítám návrh prezidenta Zemana, aby potvrzení a udělení akademického titulu bylo v kompetenci MŠMT

23.05.2013 Sociální demokracie vnímá jako velmi dobré gesto prezidenta ČR M. Zemana to, že navrhuje, aby jmenování profesorů jako výsledek rozhodnutí vědeckých rad univerzit zastřešoval, a samotné potvrzení a udělení akademického titulu, aby bylo v kompetenci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Aby se někdo stal profesorem, znamená odvést zcela konkrétní vědeckou práci, splnit zcela jasné podmínky. Toto získání akademického titulu také podléhá doporučení vědecké rady příslušné univerzity a schválení vládou. Je to tedy jakýsi správní proces, který prezident republiky v této chvíli potvrzuje tím, že jmenuje profesora.

Potvrzení tohoto správního procesu mě osobně připadá logičtější za stát na úrovni MŠMT, než na úrovni prezidenta ČR. Je ale zahájena debata o tom, a sociální demokracie se jí určitě nebude bránit, zda by udělení této akademické hodnosti mělo náležet centrálnímu orgánu státní správy, tedy ministerstvu školství, nebo zda by tato kompetence udělení profesorského titulu jako akademického titulu mělo být ponecháno univerzitám. To je na diskusi s akademickou obcí. Soc. dem. je takové debatě otevřena, a za sebe mohu říci, že uděláme vše proto, abychom akademické obci vyšli v této věci vstříc.

 

PaedDr. Alena Gajdůšková

  • Místopředsedkyně Senátu
  • Mluvčí stínové vlády pro vědu a výzkum