Vláda podrazila české zemědělce a potravináře

Vláda podrazila české zemědělce a potravináře

27.02.2013 Jako stínový ministr zemědělství a venkova ČSSD jsem v pravdě šokován posledními kroky vlády Petra Nečase v otázce evropských prostředků pro české zemědělce a potravináře. Přestože ještě v minulém roce ministr zemědělství Petr Bendl považoval Program rozvoje venkova (PRV) a jeho naplnění evropskými prostředky za hlavní prioritu české vlády při jednáních o nové podobě Společné zemědělské politiky, současný postup předsedy vlády ukazuje pravý opak.

Předseda vlády ČR Petr Nečas totiž v minulých dnech rozhodl o snížení konkurenceschopnosti českého zemědělství tím, že dopustil odebrání 300 mil. eur, což je 7,5 mld. Kč, ze zemědělského PRV. Odebrané prostředky pak přesunul ve prospěch navýšení nezemědělského Kohezního fondu. Za skandální pak považuji nejenom fakt, že k tomuto kroku i přes předcházející ujišťování ministra zemědělství došlo, ale také to, že čeští zemědělci jsou ze všech 27 zemí EU jediní, kterým byla tzv. „obálka“ Programu rozvoje venkova snížena.

Většině států byla tato obálka, tedy celková výše prostředků, která přímo rozhoduje o konkurenceschopnosti zemědělství, naopak zvýšena. Například Itálie si polepší o 1,5 mld. eur, Francie  o 1 mld. eur či Rakousko o 700 mil. eur. Zároveň ale došlo i k celkovému snížení dotace do Kohezního fondu pro ČR, neboť konečná částka 20,5 mld. eur znamená výrazný rozdíl oproti současné úrovni 26,7 mld. eur. Přitom i v případě Kohezního fondu některé státy, např. Německo, Polsko, Slovensko či Maďarsko, docílily pro nové období navýšení - například právě Maďarsko o 1,560 mld. eur. Vláda Petra Nečase tak zklamala české zemědělce a potravináře, a jestliže bylo dosavadním heslem této vlády zvýšit konkurenceschopnost našich zemědělců, tak snížením prostředků v PRV docílila pravého opaku. Vláda tak podrazila české zemědělce a potravináře a dala jejich konkurenceschopnosti ránu do vazu, ze které se budou jen obtížně vzpamatovávat.

Jaké je možné řešení současné krizové situace dle názoru ČSSD? Převod všech opatření, financovaných z PRV a odpovídajících svým charakterem kohezním podporám (infrastruktura, vodovody, kanalizace apod.) na ty rezorty, které dostanou výše zmíněných 300 mil. eur z  PRV. a z Programu rozvoje venkova nadále podporovat jen čistě zemědělské a potravinářské aktivity.

Vláda Petra Nečase také připravuje zákon o potravinách. Jedná se o významný legislativní počin, zvláště v souvislosti s nově přibývajícími aférami s falšováním potravin (koňské maso místo hovězího) či prodejem zdravotně závadných produktů (jed na krysy v sušenkách či technická sůl v potravinách). 

Pevně proto doufám, že tato důležitá novela zákona bude obsahovat naprosto zásadní povinnost označovat u nebalených výrobků nejenom cenu, ale i zemi původu, výrobce a obsah hlavní složky, složení či datum trvanlivosti. A to ať již formou cedulky nebo nějakého seznamu poblíž pultu, do kterého může zákazník nahlédnout a najít si složení výrobku, který ho zajímá, aniž by se musel někoho ptát. 

Dle informací ČSSD totiž v návrhu zákona tato povinnost chybí a z návrhu vypadlo povinné označování hlavní složky a výrobce. Vzhledem k tomu, že spotřebitelé v celé EU v souvislosti s potravinářskými kauzami požadují detailní  informace o potravinářských produktů, včetně výrobce a složení výrobku, pevně doufám, že i tato vláda přijde k rozumu, nepodlehne lobbistickým tlakům a povinné uvádění těchto informací u výrobků prosadí. Zákon by měl také přinést o povinnost hlásit předem dovozy rostlinných komodit podobně jako je tomu u komodit živočišných. Myslím, že toto opatření, které zavedli do praxe na Slovensku, by nám ušetřilo podobné problémy, jako jsme měli například s polskými sušenkami. Pokud se tak nestane, ČSSD formou pozměňovacího návrhu předloží změnu, která tuto povinnost zavede.

V souladu se svými prohlášeními k jednotlivým kontrolním orgánům v zemědělském resortu by také měl pan ministr Bendl urychleně představit svoji koncepci reorganizace dozorových orgánů. Zatím to vypadá, že se pouze hádá ministerstvo zemědělství s ministerstvem zdravotnictví o kompetence, ale výsledek není vidět žádný.

Pro ČSSD je taková situace nepřijatelná. V době řady potravinářských afér je nezbytně nutná správná a bezchybná funkčnost státního dozoru nad potravinami a každé váhání či nejistota tyto funkce oslabuje. Spotřebitel nesmí být rukojmím války vládních resortů. Pokud nebude vláda schopna aktivně tyto problémy řešit, přijde ČSSD opět s vlastním návrhem zákona, který vytvoří podmínky pro efektivní kontrolní činnost státních orgánů.

 

JUDr. Michal Hašek

  • Statutární místopředseda ČSSD, hejtman
  • Stínový ministr zemědělství a venkova