Vláda považuje zdravotnictví za kšeft

Vláda považuje zdravotnictví za kšeft

07.11.2012 Plně podporuji rozhodnutí Asociace českých a moravských nemocnic a Asociace krajských nemocnic postupovat při vyjednávání s pojišťovnami jednotně. Jednání pojišťoven, které do dnešního dne nepředložily zástupcům nemocnic návrhy smluv a tím se je snaží dostat při vyjednávání pod tlak, je nehorázné. Berou si při tom za své rukojmí nejen zaměstnance nemocnic, ale především i samotné pacienty. Společný postup nemocnic považuji z jejich strany za jediné možné východisko, které je zároveň konstruktivní a hájí zájmy občanů České republiky. Samotné rušení nemocničních lůžek, které si chtějí pojišťovny tímto svým chováním vynutit, je navíc neodůvodněné a k žádným úsporám samo o sobě nepovede. Zhoršení dostupnosti a dosažitelnosti péče pro občany je naprosto nepřijatelné, stejně tak aby se nedostatek peněz ve zdravotnictví, způsobený špatným hospodařením a pochybnými projekty jako IZIP, řešil na úkor seniorů a těch nejzranitelnějších skupin obyvatelstva. Ústava této země garantuje svým občanům rovný přístup ke zdravotnické péči. Naše současná vláda však zdravotnictví považuje za kšeft, nikoli za právo každého z nás.

 

Mgr. Jiří Dienstbier

  • Místopředseda ČSSD, člen Senátorského klubu
  • Stínový ministr spravedlnosti