Vladimír Drtil: Jakou cestu se vydává sociální demokracie ve Zlíně

Vladimír Drtil: Jakou cestu se vydává sociální demokracie ve Zlíně

22.07.2014 Na konci ledna tohoto roku došlo k zásadní změně v místní organizaci sociálně demokratické strany ve Zlíně. Tato změna nebyla prezentovaná jen důkladnou výměnou lidí ve vedení zlínské ČSSD, jak si toho všiml i místní tisk, ale zásadním cílem této změny byl a je nový přístup k práci celé organizace.

Naši snahou je vytvořit organizaci, kde budou rozhodovat a určovat směr její činnosti všichni členové a ne jen skupina vyvolených. Vybudovat organizaci, která nebude zahleděna do sebe, ale bude pracovat pro naše spoluobčany, město i kraj. Taková organizace by neměla pracovat jen politicky, ale bude v ní místo i pro společenský život, který silně ovlivňuje vzájemné vztahy. Angažovaností členů, jejich vzájemným poznáváním a otevřeností vůči veřejnosti chceme do budoucna silně omezit možnost vzestupu lidí typu Melčáka nebo Janečky.

Naší prací, postoji, cíli, otevřeností a vystupováním chceme zaktivizovat příznivce politiky sociální demokracie v krajském městě Zlíně, ke vstupu do naši organizace a bývalé členy k jejich návratu.

Naši činnost chceme zaměřit hlavně na problémy města, které zajímají širokou veřejnost. Týká se to zvýšení zaměstnanosti, podpory podnikání, dopravní obslužnosti, sociálních podmínek, školství nebo kultury. Základním mottem pro tuto naši práci je „ Jen dobře řízené a bohaté město uspokojí své občany“. Druhou důležitou oblastí, kam bude zaměřena naše činnost, je propagace politiky ČSSD na komunální i celostátní úrovni. Zaměříme se na organizování besed k tématům, která souvisí s problémy města, kraje, politiky, a která zajímají širokou veřejnost.

Věříme, že veškerou naší prací a činností se nám podaří naplnit náš hlavní cíl, a to obnovit důvěru občanů města Zlína v politiku české strany sociálně demokratické a k jejím demokraticky zvoleným zástupcům.

Vladimír Drtil

  • předseda ČSSD Zlín