Vládou konečně prošel návrh novely zákona na ochranu spotřebitele

Vládou konečně prošel návrh novely zákona na ochranu spotřebitele

17.08.2013  Vláda tento týden schválila návrh novely zákona na ochranu spotřebitele. Hlavním smyslem navrhovaných změn je zlepšit postavení spotřebitelů v boji proti nekalým obchodním praktikám a problematickým předváděcím akcím.

„Novelu zákona na ochranu spotřebitelů v České republice samozřejmě vítám. Neudržitelná situace a některé zveřejněné problematické případy konečně i u nás rozhýbaly legislativní změny k lepší ochraně spotřebitelů,“ uvedla česká poslankyně Evropského parlamentu, Olga Sehnalová (ČSSD, S&D), která je stínovou zpravodajkou uplatňování směrnice o nekalých obchodních praktikách. Tato směrnice z roku 2005 je přitom předlohou českého zákona na ochranu spotřebitele. Projednávání jejího uplatňování se očekává v europarlamentu na podzim tohoto roku.

„Směrnice o nekalých obchodních praktikách přinesla podstatné zlepšení právní ochrany spotřebitelů v Evropské unii, a tedy i v České republice. Nyní je na členských státech, aby legislativu dokázaly účinně vymáhat a národní dozorčí orgány měly dostatek vymáhacích prostředků. Doporučuji příští Poslanecké sněmovně, aby návrh bez odkladu posvětila. Domnívám, že tato novela měla přijít již dříve, neboť v České republice se zatím situace příliš nelepší,“ dodává europoslankyně Sehnalová. Naráží tak na výsledky posledních kontrol České obchodní inspekce, které v roce 2012 zjistily porušení předpisů u 72 % kontrolovaných předváděcích akcí. V prvním čtvrtletí roku 2013 byly zjištěny problémy dokonce i u 81 % případů, a to i přes zvýšenou medializaci tématu a všeobecný společenský tlak na řešení problému. Dosud uložené pokuty za protiprávní jednání dosáhly výše 5,355 milionů Kč.

Novela zákona na ochranu spotřebitele zavádí například ohlašovací povinnost prodávajících, kteří realizují organizované akce, a to do nejpozději 10 dnů před konáním akce České obchodní inspekci. Oznámení je nutné učinit i v případě organizovaných akcí pořádaných mimo území České republiky. Dále zavádí stanovení náležitostí pozvánky k účasti na prodejní akci – spotřebitel bude muset být dopředu informován, kde se akce uskuteční, jaký bude její předpokládaný časový harmonogram, jaký výrobek či služba bude nabízena a kým.

„Návrh i přes jeho předpokládané pozitivní přínosy pro spotřebitele nepovažuji za všelék. Neřeší totiž například problematiku předváděcích akcí pořádaných v domácnostech, ke kterým se někteří prodejci pravděpodobně vrátí. To je samozřejmě škoda,“ okomentovala českou novelu Olga Sehnalová.

Poslankyně Olga Sehnalová se nekalým obchodním praktikám a problematickým předváděcím akcím věnuje několik let. Ve Zlínském a Olomouckém kraji organizuje semináře pro seniory s cílem vysvětlit jim, jak se bránit v případě problémů. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele Evropského parlamentu, ve kterém poslankyně Sehnalová působí v pozici stínové zpravodajky tématu, bude návrh zprávy o nekalých obchodních praktikách poprvé projednávat v září 2013. Koncem měsíce pak proběhne, na pozvání paní poslankyně Sehnalové, promítání „Šmejdů“ v Evropském parlamentu přímo v Bruselu. Na akci bude přítomna režisérka filmu, Sylvie Dymáková a pozván bude i novopečený komisař pro ochranu spotřebitele, Neven Mimica.

 

MUDr. Olga Sehnalová MBA

  • Poslankyně Evropského parlamentu