Výborový zpravodaj rozpočtu MŠMT

Výborový zpravodaj rozpočtu MŠMT

19.10.2016 Dostal jsem důvěru a stal se zpravodajem rozpočtu MŠMT. Co to znamená?

Úloha zpravodaje v Poslanecké sněmovně:
Pro projednání věci ve výboru určí předseda z členů výboru zpravodaje, který podá o této věci výboru zprávu. Výbor přijímá o výsledcích svých jednání usnesení. Určený zpravodaj se na vypracování usnesení podílí. Usnesení podepisuje i určený zpravodaj výboru.

Jsem rád, protože rozpočet, který je pro školství historicky nejvyšší, zvyšuje podíl výdajů MŠMTna HDP, zvyšje se částka na odměňování v regionálním školství, rozste podíl výdajů na mládež a sport, výzkum, vývoj a inovace, Jasně roste podpora sportu - výdaje na sport se zvyšují o 51,2%.

ČSSD plní program. Školství je skutečnou prioritou.

 

Mgr. Petr Kořenek

  • Člen Poslaneckého klubu za Zlínský kraj
  • poslanec PS PČR