Vyjádření Olgy Sehnalové k prohlášení Evropské komise o zahájení řízení vůči ČR, Polsku a Maďarsku

Vyjádření Olgy Sehnalové k prohlášení Evropské komise o zahájení řízení vůči ČR, Polsku a Maďarsku

13.06.2017 Zahájení řízení není překvapením. Bude příležitostí položit na stůl argumenty a jejich důkladné posouzení. Doufám, že k němu bude vůle a nepůjde o exemplární potrestání domnělých viníků neúspěchu konceptu relokací.

Na jedné straně bude stát argument, že většinově přijaté rozhodnutí platí pro všechny a jeho nedodržení má být penalizováno.

Pokud zvítězí tento přístup, mělo by být zdůrazněno, že nikoliv pouze Česká republika, Maďarsko a Polsko, ale naopak pouze několik států dosud své závazky v přijímání uprchlíků dodrželo.Rozdíly mezi zeměmi jsou v tomto ohledu zcela nevýznamné.

Na straně druhé stojí velmi logický argument, zda jakékoliv, byť nefunkční řešení, má být bez ohledu na situaci vynucováno. Zda by nemělo být znovu na stole posouzení jiných možností, jak mohou státy k řešení přispět.

 

MUDr. Olga Sehnalová MBA

  • Poslankyně Evropského parlamentu