Výzkum, vývoj a inovace jsou náš nejvýznamnější zdroj prosperity

Výzkum, vývoj a inovace jsou náš nejvýznamnější zdroj prosperity

14.09.2013 Chceme-li dospět ke znalostní společnosti, vláda i parlament musí umět klást otázky nejen Akademii věd ČR, která je největší vědeckou institucí, ale i dalším významným univerzitním i neuniverzitním vědeckým pracovištím tak, aby politické rozhodování vždycky stálo na faktech, argumentech a nejnovějších vědeckých poznatcích a analýzách. Jinak se civilizační zaostávání ČR bude jen prohlubovat a o vrácení konkurenceschopnosti zemi si můžeme dát jen zdát. To, jak se zdá, po našem neustálém opakování pochopila i Nečasova vláda a slíbila navýšení financí pro tuto oblast i jednu a půl miliardy. Rusnokova vláda však přes to, že tento závazek ve svém vládním prohlášení převzala, v návrhu rozpočtu nedodržela.

Je to dobrý výzkum, vývoj a inovace, které jsou nutnou podmínkou pro další rozvoj země. Správa oblasti vědy, výzkumu a inovací musí zajistit  dobré podmínky pro tvůrčí činnost týmů a vědeckých pracovišť. Je nutné odstranit zbytečné duplicity, zajistit koordinaci  práce hledáním synergických efektů. Efektivním využití veřejných financí podle nás má směřovat zejména do třech oblastí- věd o nás, strategických oborech a oborech, kde jsou naše výzkumná pracoviště  schopna být partnery na evropské nebo i světové úrovni.

Ostatní oblasti nechceme omezovat, ale zde je dobře použitelné dosavadní uplatňování grantových systémů. Průmyslový výzkum pak je především záležitostí firem. Ten budeme podporovat zejména nepřímo daňovými úlevami a podporou spolupráce s veřejnými výzkumnými institucemi včetně spolupráce s univerzitami. 

Výzkum, vývoj a inovace a tvořivý potenciál zde, je v ČR zásadním a téměř jediným zdrojem pro náš budoucí rozvoj, pro budoucí prosperitu. Tomu také musí odpovídat společenská podpora věnovaná vědě. Udržení financování vědy na předběžně dohodnuté výši je minimální požadavek.

 

PaedDr. Alena Gajdůšková

  • Místopředsedkyně Senátu
  • Mluvčí stínové vlády pro vědu a výzkum