Vyzývám ministra Kalouska, aby prověřil informace o možném prodeji bytů bývalého OKD panem Bakalou

Vyzývám ministra Kalouska, aby prověřil informace o možném prodeji bytů bývalého OKD panem Bakalou

Vyzývám ministra financí Miroslava Kalouska a premiéra Petra Nečase, aby ověřili informace, které se objevily ve veřejných zdrojích, že společnost BXR Group, potažmo pan Bakala, hodlají prodat portfolio 44 tisíc bývalých bytů OKD.

Podobným prodejem by bylo ohroženo splnění závazku, ke kterému se společnost Karbon Invest zavázala v roce 2004 ve smlouvě s Fondem národního majetku o odkupu akciového podílu, do té doby vlastněného státem. Součástí tehdejší smlouvy byla ve článku 7.6 podmínka předkupního práva pro nájemníky v případě prodeje jednotlivých bytů. Tento závazek přešel z Karbon Investu na jeho současného právního nástupce, společnost BXR Group. Nicméně pokud by došlo k prodeji bytového fondu vcelku, pak vzhledem k tomu, že předkupní právo není zapsáno v katastru, bude toto právo v budoucnu jednotlivými nájemníky nevymahatelné!

Nájemníci by tak definitivně přišli o možnost si byty za podmínek, stanovených ve smlouvě odkoupit! Jedná se o největší bytové portfolio v ČR a o problém, který se týká více než 100 tisíc občanů moravskoslezské aglomerace – v Ostravě, Karviné, Frýdku-Místku, Havířově, Orlové a dalších městech.

Hrozí tedy, že by tak současný majitel bytového fondu mohl vyhnout plnění povinnosti, vyplývající z privatizační smlouvy. Majitel by tímto postupem mohl získat zisk a neoprávněnou výhodu tím, že by popřel a nesplnil závazek ze smlouvy.

Vzhledem k tomu, že stále probíhá vyšetřování privatizace OKD z roku 2004 a zároveň běží spor u Evropského soudu, je nepřijatelné, aby se prováděly zásadní vlastnické přesuny. Při rozhodování Evropské komise v této kauze hrálo velkou roli právě to, že majitel bytového fondu závazek předkupního práva občanů v případě prodeje jednotlivých bytů nepopřel a potvrdil, že tento bod smlouvy respektuje.  Pokud by se toto mělo změnit, je to zásadní událost, která vážně poškodí nájemníky, znejistí celou situaci a ještě více zvýší sociální napětí v regionu.

Stát jako smluvní strana by měl jednoznačně hájit práva nájemníků, proto vyzývám, aby byly tyto informace o plánovaném prodeji byly neprodleně prošetřeny a v případě, že by se potvrdily, pak by měl stát konat tak, aby zablokoval možný prodej bytového fondu.  

Stát je v této věci stále smluvní stranou a měl by trvat na tom, aby byly smluvní závazky jeho partnera řádně dodržovány, jinak hrozí škoda jak státu, tak občanům.

 

PhDr. Lubomír Zaorálek

  • Místopředseda ČSSD a Poslanecké sněmovny
  • Stínový ministr zahraničních věcí