Za vyjádření v médiích je zodpovědný politik

Za vyjádření v médiích je zodpovědný politik

19.11.2014 Rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o porušení zákona a odpovědnosti za obsah vysílání je v případě nedávného projevu hlavy státu, který vysílal Český rozhlas živě, sice naprosto v souladu se zákonem (Rada jinou možnost podle zákona nemá), ale střílí takříkajíc mimo.

Obávám se, že uvedené rozhodnutí může ve svém důsledku vést i k omezení prostoru pro přímá vyjádření politiků, která by naopak měla média zprostředkovávat voličům v daleko větší míře než doposud. To platí zvláště pro média veřejné služby. Je důležité, aby občané pro svá volební rozhodování měli co nejvíce objektivních informací o politicích, jejich názorech a chování.

Sdělovací prostředky, zvláště pak veřejnoprávní, jsou jistě zodpovědné za to, koho si do vysílání pozvou. Pokud jde ale o hlavu státu, případně kteréhokoliv dalšího politika, jsou to politici, kteří musejí za svá vyjádření nést zodpovědnost. Je zřejmé, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání může postihnout pouze provozovatele vysílání nikoliv politika. Je ale velkou otázkou, zda má vyjádření politika provozovatel skutečně korigovat.

Jakkoliv jsou totiž výroky či použitý slovník politika pobuřující, je to jeho vizitka. Občan a volič je určitě schopen si výroky vyhodnotit a vyvodit závěry, což se ostatně stalo také v případě projevu prezidenta Zemana.

Jiná situace panuje tehdy, když byl tento projev šířen ze záznamu. Tam měl jistě jak rozhlas, tak televize postupovat způsobem, aby vysílaný projev nevzbuzoval veřejné pohoršení.

 

PaedDr. Alena Gajdůšková

  • Místopředsedkyně ČSSD
  • pacientská ombucmanka
  • Mluvčí stínové vlády pro vědu a výzku