Zastupitelstvo schválilo finanční podporu pro krajské nemocnice a projednalo čtyři desítky bodů

Zastupitelstvo schválilo finanční podporu pro krajské nemocnice a projednalo čtyři desítky bodů

19.03.2014 Celkem devětatřicet bodů kromě „různého“ projednali zastupitelé Zlínského kraje na svém zasedání, které se uskutečnilo dnes v sídle Zlínského kraje.

Tématem, které vyvolalo časově nejdelší rozpravu, bylo hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem a poskytnutí úvěrů těmto nemocnicím. Náměstek hejtmana Lubomír Nečas, zodpovědný za oblast zdravotnictví, informoval zastupitele o ekonomické situaci jednotlivých nemocnic a konstatoval, že jejich ztráta činí celkem 270 milionů korun. Největší dluh vykazuje Krajská nemocnice T. Bati (mínus 190 milionů korun), Kroměřížská nemocnice je ve ztrátě 50 milionů korun a Vsetínská nemocnice dluží 24 milionů korun. Uherskohradišťská nemocnice hospodaří beze ztráty.

Na základě dnešního rozhodnutí krajského zastupitelstva poskytne Zlínský kraj nemocnicím úvěr v celkové výši 180 milionů korun, a to v členění: 140 milionů korun pro Krajskou nemocnici T. Bati ve Zlíně, 20 milionů korun pro Kroměřížskou nemocnici (k již poskytnutým 30 milionům korun v prosinci 2013) a 20 milionů pro Vsetínskou nemocnici. Finanční prostředky jsou určeny na to, aby se nemocnicím podařilo zlepšit jejich hospodaření a byl umožněn jejich ekonomický restart. „Tyto peníze jsou pomoc od staré zátěže a jde o to, aby se nezvyšoval další dluh. Nenavrhoval bych úvěr, kdybych věděl, že to jde do černé díry,“ řekl hejtman Stanislav Mišák. Zároveň zdůraznil, že peníze, které kraj nemocnicím uvolňuje, jsou poskytovány z prostředků, které měly původně sloužit pro jiné potřeby kraje, neboť v rozpočtovém určení daní není ani koruna na financování nemocnic. Náměstek Lubomír Nečas dodal, že kraj půjčuje peníze ze svých zdrojů, poněvadž půjčka od bank by pro ně byla problematičtější.  

Zastupitelé dále schválili dotace na investiční akce, které budou realizovány na majetku Zlínského kraje, dotace na hospodaření v lesích, dotace obcím na varovací systémy a věcné prostředky požární ochrany určené především na hasičská vozidla. Rovněž schválili dotace pro podporu mládežnického sportu nebo na činnost domů dětí a mládeže či středisek volného času. Ruku zvedli také pro zpracování koncepce rozvoje Leteckého muzea v Kunovicích, na níž se kraj bude finančně podílet.

Členové krajského zastupitelstva se rovněž zabývali dopravní obslužností, a to konkrétně navýšením příspěvku obcí na její zajištění v roce 2014.

Během dnešní schůze oznámily Lenka Mergenthalová a Hana Příleská svou rezignaci na další členství v Zastupitelstvu Zlínského kraje, a to z důvodu, že obě působí v představenstvu Kroměřížské nemocnice, a.s.

Zdroj: Zlínský kraj