Zdravotnictví podle ČSSD: Dostupná a kvalitní zdravotní péče pro občany

Zdravotnictví podle ČSSD: Dostupná a kvalitní zdravotní péče pro občany

23.10.2013 Dostupnost kvalitní zdravotní péče pro všechny české občany bez rozdílu je jednou z hlavních priorit sociální demokracie.

Tu nyní soustavně ohrožuje krize financování nemocnic, kterým chybí 8 miliard korun na provoz. Za současný stav jsou odpovědní bývalí ministři TOP09 Leoš Heger a Miroslav Kalousek. Proto, pokud ČSSD převezme vládní odpovědnost za zdravotnictví, jejími hlavními prioritami bude náprava chyb TOP09 a stabilizace finanční situace nemocnic. Proto vyzývám občany, přijďte k volbám, Váš hlas ČSSD pomůže zachránit české zdravotnictví.

Pokud převezmeme vládní odpovědnost, ve zdravotnictví učiníme tyto kroky:

 

1. Záchrana českého zdravotnictví

Krizovou finanční situaci nemocnic stabilizujeme zvýšením odvodů za státní pojištěnce o 7,2 miliardy korun a zajistíme odkup nedobytných pohledávek pojišťoven za zhruba 5 miliard korun. Počítáme i s návratnou půjčkou VZP. Změníme úhradovou vyhlášku tak, aby všem dávala srovnatelné podmínky a zastavila ekonomickou devastaci nemocnic. Počítáme se zvýšením příjmů nemocnic alespoň o 5 procent.

 

2. Zrušení poplatků ve zdravotnictví

Zdravotní poplatky představují bariéru v přístupu k lékařské péči, zejména pro seniory a dlouhodobě nemocné, proto je zrušíme. Zachováme pouze příspěvek na stravu v nemocnici ve výši 60 korun a placený nejdéle 30 dní v roce.

 

3. Dostupné a levnější léky pro každého

Finanční spoluúčast pacientů s vážným onemocněním na léčbě je neúnosně vysoká. Proto prosadíme, aby byl v každé lékové skupině dostupný jeden lék bez doplatku. Každý pacient tak bude mít k dispozici lék na svou nemoc, za který nebude nic doplácet. Budeme usilovat i o zlevnění léků snížením DPH nebo jejich osvobozením od této daně.

 

4. Veřejné zdravotnictví pod veřejnou kontrolou

Ukončíme snahy pravicových vlád o privatizaci nemocnic. Vytvoříme systém veřejných neziskových nemocnic, na základě přijetí zákona o neziskových organizacích ve zdravotnictví. Zdravotní péče bude zajišťována především veřejnými neziskovými nemocnicemi státu i krajů.

 

5. Záchrana českého lázeňství

Lázeňská péče je nenahraditelná součást léčby řady onemocnění. Lázně jsou významným zaměstnavatelem v krajích a představují rodinné stříbro českého zdravotnictví. Nenecháme je zajít na úbytě tak, jak to udělala TOP09, když nepromyšleným seškrtáním indikačního seznamu omezila nemoci hrazené z pojištění a zkrátila pobyty v lázních, což drasticky snížilo příjmy lázní. Indikační seznam opravíme a vrátíme jej na původní úroveň ze 70 až 80 procent, což zachrání lázně před likvidací.

„Pokud sociální demokracie převezme vládní odpovědnost za oblast zdravotnictví, máme připravena opatření pro krizi financování českých nemocnic. Situaci budeme aktivně řešit zvýšením odvodů za státní pojištěnce o 7,2 miliardy korun, odkupem pohledávek pojišťoven z 5 miliard korun a úpravou úhradové vyhlášky. Občanům chceme zajistit dostupné a levnější léky, proto v každé lékové skupině zavedeme lék bez doplatku. Diabetici tak budou mít například k dispozici inzulín bez doplatku. Pokusíme se vyjednat i snížení nebo osvobození léků od daně z přidané hodnoty, to jednoznačně pocítí na své peněžence občané a pomůže to i pojišťovnám," řekl stínový ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček

„ČSSD udělala první krok k záchraně českého lázeňství v Senátu, kdy 21 senátorek a senátorů podalo návrh na zrušení vyhlášky ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává indikační seznam pro lázeňsko-léčebně rehabilitační péči pro dospělé, děti a dorost. Senátoři jsou přesvědčeni o tom, že by indikační seznam měl být přílohou zákona o veřejném zdravotním pojištění a také by měl doznat určitých úprav. Druhým důvodem podání návrhu bylo přesvědčení senátorů o právní vadě vyhlášky, spočívající v nepřípustné nepřímé retroaktivitě, kdy je nově zavedený základní pobyt pacienta v lázních považovaný za základní, i když proběhl už tři roky před účinností této vyhlášky," uvedl senátor Vladimír Plaček.

 

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA

  • stínový ministr zdravotnictví