Zklamání mužů 28. října

 Zklamání mužů 28. října

29.10.2016 „Stát československý vstoupil dnešního dne v řadu samostatných, svobodných, kulturních států světa,“ píše se v provolání Národního výboru ze dne 28. října 1918, které podepsali společně představitelé nejvýznamnějších politických proudů v zemi.

Součástí každoročních oslav tohoto vykročení na cestu naší moderní státnosti je nejen kladení věnců k sochám T.G.Masaryka , nejrůznější proslovy a shromáždění, ale především slavnostní večer ve Vladislavském sále Pražského hradu s udílením nejvyšších státních vyznamenání pro ženy a muže, kteří přispěli svým životem a dílem k naší samostatnosti, svobodě, kulturnosti.

V uvedeném prohlášení z r. 2018 se také muži 28. října obrací přímo ke každému občanovi a občance právě se rodícího státu: „Na počátku velikého díla ukládá Ti Národní výbor, ode dneška Tvá vláda, aby Tvé chování a Tvá radost byly důstojny velké chvíle nynější. Naši osvoboditelé Masaryk a Wilson nesmí býti zklamáni ve svém přesvědčení, že dobyli svobody lidu, který dovede sám sobě vládnouti, ni jediným rušivým činem nesmí býti zkaleny nynější veliké okamžiky, ni jediný z Vás nesmí se dopustiti ničeho, co by mohlo vrhnouti stín na čisté jméno národa." Tato slova se dnes stala opět aktuální. Měla by být nejen součástí přísahy prezidenta a členů parlamentu, ale měl by je znát každý školák. Výchově ke svobodě a kulturnosti hodně dlužíme nejen ve vzdělávání, ale především v politice a médiích, které vytváří vzory ať chtějí nebo ne.

Je opravdu málo a hodně smutné, jestliže jako důvod hrdosti na svou zemi má velká část národa jen výsledek ve fotbale nebo hokeji. ( Ne že bychom našim reprezentantům neměli fandit). Nízká míra identifikace s vlastní zemí je problémem společnosti. Neznalost a zakomplexovanost je příčinou snadné manipulovatelnosti a nesnášenlivosti se všemi důsledky, ke kterým nízké sebevědomí nebo naopak přebujele demonstrované ego vede nejen u jednotlivce.

Letošním děním kolem státních vyznamenání by byli zklamání nejen Masaryk a Wilson, ale také František Soukup, Vavro Šrobár, Antonín Švehla, Jiří Stříbrný a Alois Rašín, jejichž podpisy pod provoláním stojí. To by pro nás mělo být naléhavou výzvou k zamyšlení, zda jsme dostáli své odpovědnosti, ke které nás muži 28. října vyzvali při vzniku našeho státu před téměř sto lety.

 

PaedDr. Alena Gajdůšková

  • členka předsednictva ČSSD