Zlínský kraj ocenil vynikající pracovníky sociálních služeb

Zlínský kraj ocenil vynikající pracovníky sociálních služeb

25.04.2012 Slavnostní ceremoniál, při němž zástupci Zlínského kraje poděkovali sedmi jednotlivcům za mimořádné zásluhy v oblasti sociálních služeb, se dnes uskutečnil ve Zlíně. Vzdát hold oceněným přišel hejtman Stanislav Mišák, radní pro oblast sociálních věcí Taťána Nersesjan i další členové rady – Milena Kovaříková a Josef Slovák. Na svátečním setkání nechyběli ani někteří ústavní činitelé.

„Postavení pracovníků sociálních služeb zdaleka není na takové úrovni, jakou by si zasluhovalo – jak finančně, tak společensky. Abychom přispěli ke zvýšení prestiže této potřebné profese, pořádáme letos již třetím rokem iniciativu Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje. Kdo v sobě nemá srdíčko a pud pomáhat druhým, ten tuto práci dělat nemůže, protože to je opravdová řehole,“ řekl hejtman Stanislav Mišák.

Radní pro oblast sociálních věcí Taťána Nersesjan vyjádřila své přesvědčení, že oceňování pracovníků sociálních služeb je nejen poděkováním konkrétním lidem za jejich práci založenou na obětavosti a empatii, ale také vysláním signálu široké veřejnosti, že sociálním službám a lidem činným v této sféře je potřebné dát patřičnou společenskou váhu i odpovídající podmínky.

Na základě zveřejněné výzvy k předkládání návrhů bylo odboru sociálních věcí doručeno 23 nominací včetně podrobného zdůvodnění, proč je dotyčný k udělení uznání doporučován.

Z nominovaných pracovníků bylo následně vybráno 7 osob.

Ocenění spojené s finančním darem deset tisíc korun získali:

  • paní Jarmila Sluková z Oblastní charity Uherské Hradiště
  • paní Naděžda Gilarová z Charity Valašské Meziříčí
  • paní Jarmila Hromadová z Domova pro osoby se zdravotním postižením Medlovice (začleněného do Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvkové organizace)
  • paní Marcelu Kukulkovou z Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice – Cihlářská (začleněného do Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvkové organizace)
  • paní Marcelu Kotíkovou ze zařízení Radost, domova pro osoby se zdravotním postižením, příspěvkové organizace, Zlín.

Kromě těchto pěti oceněných schválila Rada Zlínského kraje udělení Mimořádného uznání dalším dvěma pracovníkům – panu Antonínu Gajdošovi, vedoucímu Domova pro seniory Buchlovice, a to za inovativní přínos k individualizaci odborné péče o seniory a za rozvoj kulturního a společenského života v tomto zařízení a dále panu Tomáši Šťastnému, vedoucímu Domova pro osoby se zdravotním postižením Javorník – Chvalčov, za mimořádný přínos ke zvýšení kvality sociálních služeb v regionu a podporu individuálního přístupu k uživatelům.

O příjemnou atmosféru svátečního odpoledne se svým zpěvem či hudebním doprovodem postarali Jiří Vašíček, Kristýnka Odložilová, Pavel Pícha a Jan Mach.

 

Zdroj: Zlínský kraj