Zpráva předsedy Bohuslava Sobotky pro delegáty sjezdu ČSSD

Zpráva předsedy Bohuslava Sobotky pro delegáty sjezdu ČSSD

12.03.2015 Vážené přítelkyně, vážení přátelé, nedávno jsme s naší politickou stranou oslavili 25 let od obnovení její činnosti na domácí půdě, přípravný výbor vznikl už 19. listopadu 1989 , a připomínali si současně všechny důležité mezníky v dlouhé historii ČSSD. Naše strana je nejstarší českou politickou silou, je nedílně spojena s historií naší země v posledních 137 letech. Současně je i úspěšným projektem lidí, kteří se před 25 lety rozhodli, po pádu totality, obnovit nekomunistickou demokratickou levicovou stranu, která by byla alternativou pro voliče ze středních a nízkopříjmových skupin v okamžiku, kdy vyprchá euforie z jednoty Občanského fóra a dostaví se problémy spojené s přechodem k tržní ekonomice. Bylo to odvážné a prozíravé rozhodnutí.

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

nedávno jsme s naší politickou stranou oslavili 25 let od obnovení její činnosti na domácí půdě, přípravný výbor vznikl už 19. listopadu 1989, a připomínali si současně všechny důležité mezníky v dlouhé historii ČSSD. Naše strana je nejstarší českou politickou silou, je nedílně spojena s historií naší země v posledních 137 letech. Současně je i úspěšným projektem lidí, kteří se před 25 lety rozhodli, po pádu totality, obnovit nekomunistickou demokratickou levicovou stranu, která by byla alternativou pro voliče ze středních a nízkopříjmových skupin v okamžiku, kdy vyprchá euforie z jednoty Občanského fóra a dostaví se problémy spojené s přechodem k tržní ekonomice. Bylo to odvážné a prozíravé rozhodnutí. Na rozdíl od ostatních postkomunistických zemí máme díky tomu v České republice nejsilnější levicovou stranu, která není historicky zatížena 40 lety komunistické totality, jejích přehmatů i zločinů. Vznikla strana, která se stala demokratickou a sociální alternativou pravicové politiky. Té pravicové politiky, která se nejprve silně zdiskreditovala divokou privatizací, podvody a rozkrádáním za Klause v devadesátých letech a později znovu asociálními reformami a korupcí za vlády Topolánka a Nečase. V těchto chvílích se tak zklamaní a rozhořčení občané mohli v demokratických volbách (1998, 2002, 2010, 2013) uchýlit k ČSSD, která poskytla a poskytuje skutečnou politickou alternativu a naději na rozumné, kompetentní a solidární vedení našeho státu. Po volbách v roce 2013 čelíme dvojí velké výzvě. Tou první je náš úkol unést vládní odpovědnost, dobře řídit zemi a splnit v rámci koaličního vládnutí sociálně demokratický volební program. Tou druhou je obhájit význam naší tradiční politické strany pro budoucnost české společnosti. V situaci, kdy jsou lidé v celé Evropě unaveni tradičními stranami a nespokojeně hledají alternativy v nových hnutích, jež jsou často silně populistická, spojená s ekonomickými a mediálními oligarchy, či koketují s nacionalismem a antievropanstvím. Je zřejmé, že v tomto našem zápase už nejde jen o sílu ČSSD, ale i o povahu a existenci demokracie v naší zemi.

Celou zprávu přesedy Bohuslava Sobotky najdete pod následujícím odkazem:

 

https://www.cssd.cz/data/files/sjezd-38-05-predseda-sobotka.pdf.pdf

 

Mgr. Bohuslav Sobotka

  • Předseda ČSSD
  • Předseda vlády